MASONERIA / Istorie

Istoria francmasoneriei in Transilvania de la începuturi până în 1795

2011 Ianuarie 30
1749

Studentul braşovean Martin Seuler reuşeşte să obţină o patentă de la o lojă berlineză

1750

Se înfiinţează la Braşov loja simbolică La Trei Coloane şi loja de rit scoţian La Patru Luni.

1765

Transilvania devine Mare Ducat al Imperiului Habsburgic

1767

Se înfiinţează la Sibiu Loja Sfântu Andrei la Trei Nuferi. Membrii fondatori sunt: Fridrich Simon Bausnern (maestru venerabil), Georg Eckhart, Fridrich Hermansfeld, Thomas Filtsch, Johann Hammer, Cristian Schmidt, Gottlieb Neustädter, Michael Linzing, Michael Ahlefeld

1769

Colonelul Carol Fridrich Schmidburg (ulterior comandatul garnizoanei din Făgăraş), prefect al ordinului masonic templier din Praga ajunge în Sibiu o patentă pentru înfiinţarea unei loji în şapte grade. Pe semene că nu poate înfiinţa o asemenea lojă dar curând devine maestru venerabil al Lojii Sf. Andrei.

1773

Se înfiinţează Loja Sfânta Sârguinţă pe baza unei patente emise de Loja La Trei Chei din Regensburg, dar nu se ştie cu exactitate unde lucrează loja se presupune că ori în Sibiu ori în Großau (Cristian)

1775

Pentru a nu depinde nici de Marea Lojă Provinciala Austriacă şi nici de Marea Lojă de Rit Scoţian din Praga, patru loji simbolice (cea din Zagreb/HR/, Bratislava/SK/, Pesta/HU/, Varadin /HR/ ulterior alăturându-se şi cea din G.lina/HR/) decid înfiinţarea unei Mari Loji Provinciale a Regatului Ungariei cu sediul în Brezovica (Slovenia). Lucrările lojii provinciale se desfăşoară în latină.

1776

* Se reaprind luminile în loja Sf. Andrei din Sibiu, cu această ocazie este iniţiat Alexandru Mavrocordat (cumnatul lui Vodă Ipsilanti). Lucrările lojii se desfăşoară în germană.

* Se înfiinţează Loja La Trei Crini Albi din Timişoara, pe baza unei patente a Mari Loji Provinciale a Regatului Ungariei. Loja are 37 de membrii iar primul maestru venerabil este Jozef Sauvaigue. Motoul loji este: VIVAT CONCORDIA ET LUX.

1777

*Loja Sf. Andrei cere Lojii La Trei Acvile (Vulturi) din Viena să-i elibereze o patentă pentru înfiinţarea unei loji templiere. Contra sumei de 24 de florini de aur sibienii primesc patenta şi înfiinţează capituliul templier.

*Loja Sf. Andrei din Sibiu are 54 de membrii şi o avere de 1600 de florini.

* Se înfiinţează o nouă lojă de către sibieni dar nu în oraş ci în Großau (Cristian) cu numele de La Cele Trei Ancore

* Primul convent al Mari Loji Provinciale a Regatului Ungariei, la care se pun bazele unui sistem diferit de celelalte Mari Loji Provinciale din Imperiu (Systema Constitutionis Latomiae Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae)

1778

*Loja La Trei Crini Albi din Timişoara cere şi ea o patentă de la Loja La Trei Acvile (Vulturi) din Viena pentru înfiinţarea unei loji templiere.

* Capituliul din Sibiu recunoaşte contra sumei de 20 de florini de aur Loja La Trei Coloane (maestru venerabil căpitanul de cavalerie Jozef Sulzer) din Braşov.

*Samuel Brukenthal membrul Lojii Sf. Anrei este numit guvernatorul Transilvaniei

1779

* Deoarece colonelul Johann Draskovitch (mare maestru al Marii Loji Provinciale a Regatului Ungariei) este numit comandatul trupelor de grăniceri din Secuime, cu garnizoana la Miercurea Ciuc, se înfiinţează la Miercurea Ciuc Loja Adevăratei Armonii.

* Lojile din Sibiu îşi recunosc obedienţa faţă de Marea Lojă Provincială a Regatului Ungariei (mare maestru Johann Draskovitch, colonel al armatei imperiale)

* Se reaprind luminile Lojii La Patru Luni, de rit scoţian din Braşov

1780

*Loja La Trei Crini Albi din Timişoara o patentă de la Loja La Trei Acvile (Vulturi) din Viena pentru înfiinţarea unei loji templiere

* Loja Sfânta Sârguinţă încă mai lucrează

* se aprind luminile unei loji în Sighişoara, dar nu i se ştie numele

1781

* Marea Lojă din Berlin nu permite transformarea Marii Loji Provinciale a Austriei în Mare Lojă ba mai mult îi revocă drepturile de Mare Lojă Provincială

* Lojile din Braşov, Sibiu şi Miercurea Ciuc pun bazele Marii Loji Provinciale a Transilvaniei (mare maestru György Bánffy, adjunctul marelui maestru Farkas Bánffy, mare prin supraveghetor baronul Rall, mare secund supraveghetor Bausnern, mare secretar Hauenschield

* După mazilirea colonelului Draskovitch de la comanda trupelor de grăniceri Loja Sfânta Sârguinţă intră în adormire

* Loja Sf. Andrei are peste 100 de membrii

* Vincentius Kolowrat soseşte în Sibiu cu o patentă pragheză pentru aprinderea luminilor unei loji de rit scoţian (informaţie neclară). Reuşeşte să divizeze loja Sf. Andrei în două loji, una simbolică (inferioară!!??) şi una de rit scoţian (superioră !!??)

1782

*Conventul de la Wilhelmstadt. Marile Loji Provinciale ale Austriei, Ungariei, Cehiei şi Transilvaniei cer desprinderea de la Marea Lojă Berlineză.

*Se aprind luminile unei loji în Cluj. Lucrează atât de puţin încât în registrul matricol din 1784 nici măcar nu-i apare numele.

* Se reaprind luminile Lojii La Trei Crini Albi din Timişoara

* Loja La Cele Trei Coloane din Braşov îl iniţiază pe Alexandru Ipsilanti.

* Loja La Adevărata Armonie din Miercurea Ciuc acceptă obedienţa faţă de Marea Lojă Provincială a Transilvaniei (se pare că până la această dată era în obedienţa Marii Loji Provinciale a Austriei din cauza faptului că era o lojă militară)

* Cândva între anii 1782 şi 1784 Loja La Adevărata Armonie din Miercurea Ciuc îşi mută lucrările la Târgu Secuiesc (fiind o lojă militară se pare că membrii corpului ofiţeresc au fost mutaţi într-o nouă garnizoană)

1784

* Printr-un decret imperial se interzice scoaterea din imperiu a cotizaţiilor a acelor instituţii transfrontaliere care îşi desfăşoară activitatea în imperiu.

* Ia fiinţă Marea Lojă Imperială cu Mari Loji Provinciale în Austria, Ungaria, Cehia şi Transilvania. Mare maestru Johann Dietrichstein, adjunctul marelui maestru Károly Pálffy (mare maestru al Mari Loji Provinciale a Ungariei), mare prim supraveghetor György Bánffy (mare maestru din trecut al MLP din Transilvania, cancelar al Transilvaniei)

* În oraşul Hatvan ia fiinţă Marea Lojă Provincială a Regatului Ungariei, cu un regulament ce include trei grade, dar se acceptă prin excepţie şi iniţierea pentru grade "mai" superioare.

* Lojile sibiene acceptă obedienţa faţă de Marea Lojă Provincială a Transilvaniei

* Lojile sibiene decid înfiinţarea unei Muzeu Geologic în scopul educaţiei publice

* Loja La Adevărata Armonie din Târgu Secuiesc intră în adormire, membrii săi sunt transferaţi la Loja Cele Trei Coloane din Braşov.

1785

* Printr-un decret imperial se interzice activitatea masonică în afară oraşelor aşa zise guvernamentale (oraşe în care funcţionează autorităţi imperiale). Chiar şi în aceste oraşe lojile sunt obligate să predea autorităţilor lista membrilor şi au obligaţia de a înştiinţa în prealabil autorităţile (militare) de data şi durata ţinutelor.

* Până la clarificarea înţelesului decretului imperial Loja Sf. Andrei din Sibiu îşi suspendă activitatea. Loja are peste 150 de membrii.

1786

* Se clarifică înţelesul decretului imperial. În Transilvania dor lojile sibiene pot funcţiona.

* Lojile braşovene intră în adormire. O parte a membrilor se transferă la lojile sibiene, dar majoritatea intră în adormire

* Loja timişoreană La Trei Crini Albi este desfiinţată printr-un ordin al autorităţilor

* Se aprind luminile unei noi (sub?)loji în Sibiu. Denumirea lojii este necunoscută însă sediul acesteia este în Casa Bethlen.

1787

Clarificare de ordin ritual al lojilor simbolice şi a celor de rit scoţian. Ultimele lucrări în comun a celor două sisteme.

1788

* Lojile sibiene găsesc un modus vivendi privind despărţirea în ceea ce priveşte ritualurile de urmat. Lojile lucrează împreună dar cele scoţiene sunt considerate superioare, iar procesul decizional se mută în exclusivitate în cadrul acestei loji.

* Lojile sibiene convin să înfiinţaze o bibliotecă ştiinţifică.

* Reaprinderea luminilor în lojile braşovene, pe baza unei înţelegeri cu cele sibiene, care le consideră puncte de lucru proprii (se introduce noţiunea de "sub"lojă.

1789

* Din cauza persecuţiilor autorităţilor lojile sibiene lucrează cu intermitenţă, deşi maestrul venerabil al lojii Sf. Andrei este însăşi colonelul Adolf Bucow (nu este acelaşi cu Adolf Nikolaus von Buccow, general al armatei imperiale, guvernatorul Transilvaniei). Lucrările se desfăsoară în Casa Hochmeister

1794

Prin decret imperial se interzice tipărirea oricărui text masonic