PÁHOLYUNK

Az ALUTUS Páholyt 7 igazi mester hozta létre, szabályszerűen, az Úr 2006. esztendejében. Páholyunk a 196. szabályosan bejegyzett reguláris szabadkőműves páholy és tagjai a Romániai Nemzeti Nagypáholy védelme alatt dolgoznak.

Az ALUTUS Páholy az első reguláris szabadkőműves páholy Sepsiszentgyörgy Keletén, a a kommunizmus bukása óta.

A páholy tagjai 2006-2007 és 2008-2010 között a brassói reguláris szabadkőműves páholyházban dolgoztak, majd több sikertelen kísérlet után, műhelyünk átköltözhetett saját - Sepsiszentgyörgy központjában lévő - páholyházába.

Az eddigi öt főmesterének tevékenységeként a páholy taglétszáma mára meghaladja a 20 főt.