SZABADKŐMŰVESSÉG / Szimbolisztika

Hold

2010 November 02
Ha a Nap a közvetlen tudást (megvilágosodást) jelképezi a Hold a közvetett tudás jelképe. A fényt csak tükrözi, de mivel a sötétségben az egyedüli fényforrás, láthatóvá teszi a láthatatlant, segít tájékozódni akkor amikor a közvetlen fényforrás nem látható.


A Nap napközben világít, a Hold az éjszakában, ilyen értelemben megvalósul – eltérő körülmények között – a fény folytonossága. A sötétségben botorkáló ember segítője. A gondolkodás adta megvilágosodás jelképe.