SZABADKŐMŰVESSÉG / Szimbolisztika

Szent Parancsolatok Könyve*

2010 November 02
A Könyv a szabadkőművesek számára az isteni titkok helye, amely csukott állapotban az ősanyagra hasonlít. Ebben a formában a Könyv átláthatatlan, meg nem ismerhető. Nyitott állapotban a Könyvben rejlő titkok kitárulnak, megismerhetőkké válnak. A nyitott Könyv pedig csakis a lélek megtisztulását hozhatja. Szent Parancsolatok Könyve is ezt a célt szolgálja: a megismerést, az Egyistenben vetet hit megkerülése nélkül.


A legrégebbi szabadkőműves utalás a Szent Parancsolatok Könyvéről 1268-ban jelenik meg az operatív szabadkőműves inas esküje kapcsán (Etienne Boileau: Mesterségek könyvében). 1410-ben bár nem utalnak a Szent Parancsolatok Könyvére, a szöveg feltételezi annak jelenlétét amelyik így fogalmaz: "[a szabadkőműves] ... esküt kell tegyen arról hogy szeretni fogja Istent, az Anyaszentegyházat, Minden Szentjét, mesterét és az összes testvérét". A következő utalás csak jóval későbbről való, 1552-ben a Yorki Szabadkőműves Szabályzatokban ahol is a mesterré avatás szertartásának leírásában utalnak arra, hogy a mester esküt kell tegyen a Szent Parancsolatok Könyvére. 1583-ban az első (!?) nagypáholy szabályzata pedig így fogalmaz: "kötelmeiteket pedig szigorúan betartsátok, hisz nagyon veszélyes lehet ha valaki közületek a Szent Parancsolatok Könyvére tett esküjét megszegné". 1610-ben a második (!?) nagypáholy szabályzatában az esküt elmondó személyt arra figyelmezteti, hogy "kezét eme Könyvre téve" mondta el. (Ferré, Jean: Dictionnaire des symboles maconniques alapján)

 

* megjegyzés - A magyar szabadkőművességben a Szent Törvény Könyve-ként jelenik meg (lásd: Benedek Szabolcs: A szabadkőművesség eredete. A hermetikus hagyományoktól az első nagypáholyig). Mivel páholyunk a Romániai Nemzeti Nagypáholy (MLNR) védelme alatt dolgozik a román nyelvben használatos kifejezést fordítottuk és finomítottuk, oly értelemben, hogy az megfeleljen minden egyisten-hívő személy számára, hiszen nem minden egyisten-hivő vallásban jelennek meg a törvények, gyakoribbak a parancsolatok (lásd: Tízparancsolat).