SZABADKŐMŰVESSÉG / Történelem

Erdélyi szabadkőműves páholyok 1914-ben

2013 Szeptember 18
Magyar Symbolikus Nagypáholy fennhatósága alatt dolgozó
e
rdélyi szabadkőműves páholyok 1914-ben


Erdélyi szabadkőműves páholyok 1914-ben
(Magyar Symbolikus Nagypáholy)

Sorszám

Páholy neve

Kelet

Főmester

17

László Király

Nagyvárad

Grosz Menyhért

20

3 Oszlop

Brasó

Lassel Rudolf

23

Unió

Kolozsvár

Fabinyi Rudolf

25

Összetartozás

Arad

Varjassy Lajos

30

Pannonia

Brassó

Marcel Lustig

33

Siculia

Sepsiszentgyörgy

Bene István

42

Losonczy

Temesvár

Korniss Géza

57

Bethlen Gábor

Marosvásárhely

Bernády György

66

Dél

Lugos

Grünhut Géza

71

Zsilvölgy

Petrozsény

Gidró Jenő

74

Tisza

Máramarossziget

Pap Tibor

78

Hunyad

Déva

Hajdúczky József

82

Oriens

Karánszebes

Kovács László

87

Bihar

Nagyvárad

Ágoston Péter

96

Kölcsey Ferenc

Szatmár

Tanódy Márton

 

Sorszám

Háromszögek - Körök

Kelet

Elnök

--

Vaskapu

Orsova

Székely Mihály

--

II. Rákoczi Ferenc

Dés

Kádár József

--

Wesselényi

Zilah

Kincs Gyula

--

Darwin

Székelyudvarhely

Paál Ernő